Streamlines Nederland
 
STREAMLINES

Gestroomlijnd productontwerp

Streamlines is een ontwerpbureau, gespecialiseerd in het ontwerp van lucht- en vloeistofstromen in producten en toepassingen. Onze ingenieurs hebben ervaring in productontwerp, engineering, prototyping en meet- en regeltechniek, maar we onderscheiden ons vooral door onze kennis op het vlak van stromingsoptimalisatie en stromingstechniek. 
 

Validatie

We hechten veel belang aan validatie van onze ontwerpen. Daarvoor maken we gebruik van CFD computer-simulaties en hebben we ervaring in het meten en regelen van druk, temperatuur en luchthoeveelheid.

We beschikken over gespecialiseerde meetapparatuur die we op locatie kunnen inzetten. Aanvullend hebben we toegang tot testfaciliteiten zoals een windtunnel, met de TU Delft als partner.

Visie

Er worden veel producten ontwikkeld waarbij gassen en vloeistoffen een rol spelen. Het belang van kennis op dit gebied wordt tijdens een ontwerpproces vaak niet of te laat erkend. We zien op dit gebied veel onbenut potentieel, aangezien vooral in een vroeg stadium, op conceptueel niveau, het verschil gemaakt wordt.

Door onze kennis in een vroeg stadium in het ontwerp te integreren, worden betere eindresultaten behaald. Zowel op het vlak van functionaliteit, efficiëntie, esthetiek, als kosten.

Markten

Streamlines richt zich actief op de volgende sectoren: medische producten, HVAC-systemen (Heating, Ventilation & Air Conditioning), industriële apparaten en (technisch complexe) consumentenproducten.

Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe uitdagingen waarbij onze expertise van pas kan komen.

Referenties